top of page

Умови обслуговування

Преамбула

Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови використання («Умови», «Умови використання») перед використанням нашого Сайту («Компанія», «нас», «ми» або «наш»).

Ці Умови використання (далі — Угода) є офертою Дудіної Юлії Олександрівни ФОП 3307203248 України (далі — Адміністрація або JDI Studio) та адресовані будь-якій дієздатній особі (далі — Користувач) на умовах, викладених нижче. Реєстрація у спеціальній формі, розташованій за адресою: https://www.jdistudio.net/, є беззаперечним та беззастережним прийняттям (акцептом ) Користувачем Умов використання.

Термін «послуги» означає послугу, що надається через сайт JDI Studio з відповідною функціональністю (можливість створення персональних веб-сторінок, використання сервісу переадресації, аналітики та планування зустрічей, але не обмежуючись цим).

Ваш доступ до Сайту можливий лише за умови вашої згоди та дотримання цих Умов. Ці Умови поширюються на всіх відвідувачів, користувачів, які отримують доступ до Сайту та/або використовують їх.

Відвідуючи або використовуючи Сайт, ви погоджуєтесь дотримуватися цих Умов. Якщо ви не погоджуєтесь з будь-якою частиною умов, ви повинні відмовитися від використання Сайту.

Ми залишаємо за собою право на власний розсуд змінювати або замінювати будь-яку з цих Умов використання, а також змінювати, призупиняти або припиняти доступ до Сайту (включаючи, крім іншого, доступність будь-якої функції, базу даних або контент) в будь-який час, розмістивши повідомлення через Сайт, електронною поштою або за допомогою інших відповідних засобів електронного зв'язку. Ми також можемо накладати обмеження на певні функції та послуги або обмежувати доступ користувачів до частин або всього Сайту без попереднього повідомлення чи відповідальності. Ви погоджуєтесь з тим, що ми не несемо відповідальності перед вами або якоюсь третьою стороною за будь-яке припинення вашого доступу до Сайту. І ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що недотримання цих Умов використання або надання неправдивих відомостей може призвести до припинення/блокування вашого облікового запису користувача та/або послуг, що надаються вам, з повідомленням вас або без нього і без будь-яких повернень сум, сплачених за будь-які наші послуги.

Незважаючи на те, що ми будемо вчасно повідомляти про зміни, ви також зобов'язані періодично перевіряти ці Умови обслуговування на наявність змін. Ваше подальше використання Сайту після повідомлення про будь-які зміни цих Умов використання означає прийняття цих змін, які будуть застосовуватися до подальшого використання Сайту в майбутньому. Використання Вами Сайту регулюється Умовами використання, які діють на момент такого використання. Ця версія Умов використання від 29 червня 2023 р.

Оплата послуг

Використання Сайту безкоштовне. Оплата послуг JDI Studio проводиться на підставі платежу за виконану за договором роботу.

Право використання

В якості умови використання ви обіцяєте не використовувати Сайт у будь-яких цілях, заборонених цими Умовами обслуговування.

Повідомлення та обмеження

Сайт може містити Контент, спеціально наданий нами або нашими партнерами. Такий Контент захищений авторськими правами, товарними знаками, знаками обслуговування, патентами, комерційною таємницею чи іншими правами власності та законами. За винятком випадків, прямо дозволених нами, ви погоджуєтесь не змінювати, не копіювати, не кадрувати, не очищати, не здавати в оренду, не позичати, не продавати, не розповсюджувати і не створювати похідні роботи на основі такого Контенту, повністю або частково. Ви повинні дотримуватись та підтримувати всі повідомлення про авторські права, інформацію та обмеження, що містяться в будь-якому Контенті, доступ до якого здійснюється через сайт.

Правила поведінки

В якості умови використання ви обіцяєте не використовувати Сайт у будь-яких цілях, заборонених цими Умовами обслуговування.

Ви не маэте права

 • здійснювати будь-які дії, які накладають або можуть накладати (що Адміністрація визначає на власний розсуд) необґрунтоване або непропорційно велике навантаження на нашу (або наших сторонніх постачальників) інфраструктуру;

 • заважати або намагатися перешкодити належній роботі Сайту або будь-якої діяльності, що здійснюється на Сайті;

 • обходити або намагатися обійти будь-які наші заходи для запобігання або обмеження доступу до Сайту (або інших облікових записів, комп'ютерних систем або мереж, підключених до Сайту);

 • запускати будь-які скрипти, автоматичні програми або розповсюджувати спам з використанням Сайту;

 • використовувати ручне або автоматизоване програмне забезпечення, пристрої або інші процеси для сканування будь-якої сторінки Сайту;

 • збирати будь-який контент або особисті дані з Сайту;

 • будь-яким іншим способом порушувати наші принципи та правила. Використовувати шкідливе програмне забезпечення, контент або файли, які розроблені або призначені для порушення, пошкодження, обмеження або втручання у належне функціонування будь-якого програмного, апаратного або телекомунікаційного обладнання, або для пошкодження або отримання несанкціонованого доступу до будь-якої системи, даних, паролів або іншої інформації, що належить нам або будь-якій третій стороні;

 • розміщувати та/або розповсюджувати порнографічні матеріали, а також пропаганду порнографії та дитячої еротики, а також рекламувати/пропонувати проституцію/інтимні послуги/послуги інтимного супроводу з використанням можливостей, що надаються Сайтом;

 • розповсюджувати будь-яку іншу заборонену інформацію, у тому числі інформацію, що завдає шкоди здоров'ю та/або розвитку дітей, у тому числі екстремістські матеріали, а також спрямовані на утиск прав і свобод людини за ознакою раси та національності, релігії, мови та статі, що підбурюють до скоєння насильницьких дій щодо людини або до нелюдського поводження з тваринами, закликають до скоєння інших протиправних дій, у тому числі роз'яснюють порядок виготовлення та застосування зброї, наркотичних засобів та їх прекурсорів тощо. із застосуванням можливості, що надаються Сайтом;

 • пропонувати на продаж товари або послуги, які порушують закони країни, в якій здійснюється діяльність. Сайт має право відмовити в обслуговуванні без пояснення причин;

 • використовувати Сайт для фішингових та шахрайських цілей;

 • розміщувати та/або розповсюджувати посилання на різні сайти офлайн або онлайн-казино, використовуючи можливості, що надаються Сайтом/Сервісом/Додатком;

 • здійснювати інші неправомірні дії, у тому числі отримання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, її розповсюдження, неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, використання та розповсюдження шкідливих програм для ЕОМ;

 • використовувати Сайт/Сервіс/Додаток у таких регіонах: Росія, Північна Корея, Іран, Сирія, Куба та Крим.

Ви не маєте права прямо чи опосередковано

 • розшифровувати, декомпілювати, дизасемблювати, здійснювати реверс-інжиринг або іншим чином намагатися отримати будь-який вихідний код або ідеї або алгоритми будь-якої частини Сайту, що лежать в його основі, за винятком застосовних законів, які прямо забороняють таке обмеження;

 • модифікувати чи іншим чином створювати похідні роботи будь-якої частини Сайту;

 • займатися або використовувати будь-які методи інтелектуального аналізу даних, роботів, парсингу або аналогічні методи збирання або вилучення даних;

 • копіювати, здавати в оренду, розповсюджувати або іншим чином передавати будь-які права, які ви отримуєте за цією Угодою.

Товарні знаки

Назва та логотипи Сайту/Сервісів/Додатка є товарними знаками та логотипами Сервісу. Ці умови використання Сайту/Сервісу/Додатка не дають права на використання будь-якого з наших Товарних знаків без попереднього письмового дозволу в кожному випадку. Весь goodwill, що виник у результаті використання наших товарних знаків, буде звернена на нашу користь.

Гарантії

Доступ до Сайту надається «як є» (as is), але ми робимо все можливе і вживаємо всіх розумно можливих технічних та юридичних заходів, щоб забезпечити безпечне використання вами нашого сервісу та забезпечити безпеку та законне використання наданої вами інформації.

Ми не несемо відповідальності за будь-які злочинні, незаконні, халатні дії чи бездіяльність будь-яких третіх осіб, пов'язаних з використанням Сайту

У разі виникнення судової справи вона буде розглянута згідно з чинним законодавством України.

Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано нездійсненним або недійсним, це положення буде обмежене або виключене в мінімально необхідній мірі, щоб у протилежному випадку ці Умови залишалися чинними та мали законну силу. Невикористання будь-якої зі сторін будь-якого права, передбаченого цим документом, не вважається відмовою від будь-яких додаткових прав, передбачених цим документом. Наша нездатність забезпечити дотримання будь-якої частини цих Умов не означає відмови від нашого права на подальше застосування цієї або будь-якої іншої частини цих Умов. Відмова від дотримання вимог у будь-якому конкретному випадку не означає, що ми відмовлятимемося від дотримання вимог у майбутньому. Відмова від дотримання Умов має чинність лише у разі надання вам письмового підтвердження про це через одного з наших уповноважених представників.

Обмеження відповідальності

У максимально можливому ступені, дозволеному застосовним законодавством, Адміністрація за жодних обставин не нестиме відповідальності перед вами за будь-які штрафи, випадкові, прямі, непрямі, фактичні, непрямі, особливі чи інші збитки, включаючи, крім іншого, втрату доходу або втрачена вигода, біль і страждання, емоційний стрес, вартість заміщуючих товарів або послуг або аналогічні збитки, завдані вами або будь-якою третьою стороною, що виникає у зв'язку з використанням Сайту (або їх припиненням для будь-якої причини), навіть якщо ми були попереджено про можливість таких збитків.

У максимально можливій мірі, дозволеній застосовним законодавством, Адміністрація не несе жодної відповідальності за будь-який контент, розміщений на Сайті/Сервісі/Додатку або доступний через них (включаючи претензії щодо порушення прав, пов'язаних із цим контентом), за безпосереднє використання вами Сайту або пов'язана з цим поведінка третіх осіб.

Форс-мажор

Ми не несемо відповідальності за будь-яке невиконання наших зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання є результатом будь-якої причини, яка знаходиться поза нашим розумним контролем.

Обмеження на переуступку прав

Ці права використання Сайту є персональними для вас і не можуть бути перепоступлені, передані або субліцензовані вами, крім як за нашою попередньою письмовою згодою. Ми можемо переуступати, передавати або делегувати будь-які наші права та обов'язки за цією Угодою без вашої згоди.

Повернення оплати

Ми надаємо повернення грошей протягом 14 днів на вимогу клієнта. Щоб отримати відшкодування, зв'яжіться з нашою службою підтримки або надішліть нам електронний лист за адресою support@jdistudio.net

bottom of page